Våra tjänster

VVS-Installationer

Vi utför alla typer av VVS-arbeten, allt från det lilla jobbet i köket till totalentreprenader. Vi har många års erfarenhet av branschen, ett stort nätverk av nöjda kunder samt den nödvändiga expertis som krävs för att arbeta i våtutrymmen.

Vi har en bred kompetens och lång erfarenhet inom yrket och utför VVS-arbeten till både privatpersoner, företag, kommuner & bostadsrättsföreningar.

Det är ett stort ansvar att förvalta en fastighet. VVS är en del av underhållet och viktigt att se över eller förbättra. Det finns både vatten och energikostnader att spara. Justering och besiktning av värmeanläggningen inför vinter kan säkra och minimera energiförluster. Med tiden blir stammar och rör sämre.

Entrepenader

Vi erbjuder våra kunder en hög service, lyhördhet, ansvar och vi har de certifieringar som krävs för ett genomföra trygga installationer. Genom lång erfarenhet av branschen vet vi vilka tekniska lösningar som ger bäst resultat och är ekonomiskt fördelaktiga för våra kunder.

Vi utför våra åtaganden så att de överensstämmer med våra kunders krav, önskemål och förväntningar.

Service

Vi har stor erfarenhet av underhåll och service gällande både små och stora uppdrag för bostäder, kommersiella och offentliga lokaler.

Oavsett om du är större eller mindre fastighetsägare så behöver dina bostäder, kontor alternativt affärslokaler service och reparationer. Ofta sträcker sig ditt ansvar över detta 24 timmar om dygnet 365 dagar om året. Smidigast gör ni det genom att skaffa extern rör- och teknikhjälp och teckna serviceavtal med oss. Då får ni kontroll över era kostnader och får ett delat ansvar vilket gör det mesta mycket lättare.

ROT-avdrag

Du kan få göra avdrag från din skatt för arbetskostnaden när du anlitar någon för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad (rot). Material och resekostnader ger däremot inte rätt till rot- och rutavdrag. Det är 30 procent av arbetskostnaden som ger rätt till rotavdrag.

Du som köper rot-tjänster ansöker inte själv om rotavdrag. Det gör den som utfört arbetet. Hen drar av en del av arbetskostnaden på fakturan till dig. Rot- och rutavdraget räknas ihop och är sammanlagt max 50 000 kronor per person och år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du gjort. Det är 30 procent av arbetskostnaden som ger rätt till rotavdrag. Kostnader för material, resor, utrustning eller administration i samband med arbetet ger alltså inte rätt till avdrag.

Du måste bo i bostaden och äga den för att få rotavdrag. Den du anlitar får inte vara närstående till dig. Fler villkor för att få rot- och rutavdrag hittar du nedan.

Du som köpare ansvarar för att alla villkor för rot- och rutavdraget är uppfyllda. Om det vid kontroll visar sig att ni inte har rätt till ROT-avdrag förbehåller vi oss rätten att omedelbart tilläggsfakturera återstående del av arbetskostnaden.

Det här bör du tänka på när du ska köpa rottjänster.

Krav på dig som köpare

Bostad

Fastighetsbeteckning

Om rotarbetet utförs på din fastighet måste du uppge en fastighetsbeteckning. Den hittar du i ditt köpekontrakt och i fastighetsuppgifterna under Fastigheter och bostad när du loggar in på Mina sidor.

Du som bor i bostadsrätt uppger i stället bostadsrättsföreningens organisationsnummer och även lägenhetsnummer som är fyra siffror. Bostadsrättsföreningens organisationsnummer hittar du i exempelvis föreningens årsredovisning.

Krav på utföraren

Om arbetet ska utföras i Sverige måste utföraren ha F-skatt eller så kan du anlita en person med A-skatt. Om utföraren är registrerad i utlandet och arbetet utförs utanför Sverige krävs ingen svensk F-skatt. Däremot måste motsvarande krav vara uppfylla i hemlandet.

För utförligare information se www.skatteverket.se

Kontakta oss

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.